2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Miljön

naturEU:s miljökrav blir hårdare för varje år, bland annat med strikta utsläppsgränser för tunga fordon, krav på biologiskt nedbrytbara oljor och spillsaneringsutrustning. Grävmaskinen som ägs och körs av Mårtens Entreprenad uppfyller EU:s senaste miljökrav, Euro steg 3B.

Förutom miljökraven på maskinen ställs ibland även hel del krav på förare och körsätt med hänsyn till miljön. I bland är det extra viktigt att göra så liten åverkan på den omgivande terrängen som möjligt. Bilden till höger är ett exempel på en hästhage som dikats tvärs igenom men där gärdsgårdar och betesmark ändå bevarats.

Pågående projekt

Just nu pågår utbyggnad av RV.40 till motorväg. Mårtens Entreprenad Kör för Svevia som bygger etapp1, Dållebo-Hester som ligger mellan Borås och Ulricehamn

Läs mer >>

Aktuellt