2 6 opacity
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow
  • Slideshow

Utbyggnad av järnväg – Svevia AB

Fram t.o.m maj 2009 utfördes projket utbyggnad av Norge-Vänerbanan till dubbelspår mellan Göteborg och Trollhättan. Mårtens Entreprenad
genomförde grävningar som underentreprenör åt Svevia (f.d Vägverket Produktion), en 6 km lång etapp E11 mellan Nödinge och Nol.

Pågående projekt

Just nu pågår utbyggnad av RV.40 till motorväg. Mårtens Entreprenad Kör för Svevia som bygger etapp1, Dållebo-Hester som ligger mellan Borås och Ulricehamn

Läs mer >>

Aktuellt